Οι τιμές πιθανόν να έχουν αλλάξει, λόγω ανατιμήσεων.